Kurdish_areas___plus_Kudish_area_in_khorasa_
نواحی کردنشین ایران جزو نواحی محروم و فراموش شده این کشور است. ما كردهای خراسان جمعيتی در حدود دو میليون (2000,000) را تشکيل ميدهيم که هم اکنون در شهرهای اسفراين، بجنورد، شيروان، قوچان، درگز، چناران، باجگيران، کلات، لايين، جوين، رادکان، فاروج، آشخانه، مانه و سملقان، راز و گيفان، و روستاهای توابع اين شهرستانها زندگی ميکنيم. در زمان شاه عباس صفوی (درحدود 1595 ميلادی) به خاطر مقابله با حملات بي امان ازبكان از يکطرف و همچنين در هم شکستن اتحاد ما کردها در سرزمين مادريمان کردستان جاودان و هميشه قهرمان از طرف ديگر به اين منطقه كوچانده شديم.’,’سالهاست كه فعاليت هاي فرهنگي و هنري در زمينه فرهنگ، زبان، ادبيات، تاريخ، موسيقي و هنر کردی توسط دانشمندان، هنرمندان و هنر دوستان کرد شمال خراسان انجام مي شود.اما بدليل سازمان نيافته بودن اين فعاليتها در نزد کردهای اين ديار توفيقات لازم را كسب نكرده ايم.فعاليتهايمان هيچ گاه بخاطر نفوذ دشمنان  همه گير و سياسي نشده است.
اما اكنون انجمن فرهنگی و مدنی کردهای خراسان  مي خواهد بكمك جوانان، زنان، مردان و کليه کردهای اين ديار  حركتي را آغاز كند كه هدفش بيداري کرد است و بس…حركتي فرهنگ سازي شده براي رسيدن به اهدافي كه حقمان بوده اما ازما دريغ شده است.حركتي كه در آن مي خواهيم سالهای پر از رنج، بدبختي، زجر، ستم، نداشتن حقوق پايه ای خواندن و نوشتن به زبان مادريمان و تدریس آن در مدارس دولتی ، عدم داشتن ارگانهای سياسی و نهادهای مدنی کردی را که لازمه دمکراسی در منطقه ما و در نهایت کشور ایران میباشند را براي جوانان ونوجوانانمان ياد آور شويم.
پرده سياهي كه دشمنان پنهان اما زيرك ما روي حقيقت كرد سالاري و کردمنشی در شمال خراسان و ديگر مناطق كرد نشين ايران گسترانيده اند تا مانع از شكوفايي نسل جديد کرد شوند. بدخواهاني كه در لباس دوست و دلسوز فعاليت مي كنند ومي خواهند ما را نيز همپاي خود بسوزانند.
 بدخواهان را هيچ گاه جدي نگرفته ايم فقط به خاطر اطمينان به آنان  كه در سرزمينمان در نقش غلامانمان اما به نيت سلطه بر ما زنده اند. چرا ما نبايستی مانند کردهای ديگر مناطق جويای مطالبات بحقمان نباشيم؟ ما كه تاريخمان پر است از حماسه سردارهايي كه هميشه و در همه حال  وطن را و يا ديگران را بر حق حاکميت ملی خود ترجيح داده اند و نسلهای متوالی شان را از هويت والای کرد بودن و استيلاء کرامت انسانی خود محروم کرده اند. جا دارد که از تاريخ عبرت بگيريم و همانند برادرانمان در ديگر مناطق كرد نشين براي گرفتن حقوق پايه ای و اساسی خود اقدام كنيم.

دوستان گرانقدر و همرهان گرامی اولين وظيفه ما معرفي كردن اين سايت اينترنتی انجمن فرهنگی و مدنی کردهای خراسان به كليه کردهای آن ديار است تا همه با هم بتوانيم همديگر را از حقوق ذاتی ومدنی که بنابر منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد از اصول اساسی و پايه ای کرامت انسانی است آگاه سازيم.پس تكميل و ترويج اين حركت به عهده همه ماست، جوانان را فراخوانيم و از استعدادها و توانايي هایشان بهره ببريم. انجمن فرهنگی و مدنی کردهای خراسان از آن عموم اکراد خراسان است و به هيچ گروه، سازمان، حزب و ارگان سياسی و اجتماعی  وابستگی ندارد، بنا براين ما دست کليه جوانان و اندیشمندان صاحب ذوق و اهل قلم و بیان را به گرمی می فشاريم و به کليه نويسندگان و پيشکسوتان خير مقدم می گوييم. به اميد پيروزی و دستيابی به اين مهم.

Leave a comment

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.